KJØPSBETINGELSER

          

Innledning               

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

               

1. Avtalen               

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

               

2. Partene

               

 • Selger er:

           A+G Design AS

          Orgnr. 918887229

          Korsvikhaven 5

          4638 - Kristiansand S. NORGE

          +47 48309973

          kontakt@aplussg.no


          og betegnes i det følgende som “selger”, “selgeren”, “vi” eller “oss”.

 • Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din", "ditt", “kjøper”, “kjøperen”, “kunde” eller “kunden”.

               

3. Pris               

Alle priser er oppgitt i NOK. Vi tar forbehold om trykk- skrive- og systemfeil, og du blir kontaktet om din bestilling må rettes som følge av feil pris. Du har da rett til å endre eller annullere din bestilling. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling er fullført og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

               

4. Avtaleinngåelse               

Avtalen er bindende for begge parter når varen er betalt eller din bestilling er mottatt av oss. Ved bestilling vil du motta en ordrebekreftelse til den e-post som du oppga ved bestilling. Kontroller at ordrebekreftelsen stemmer med bestillingen med hensyn til antall, varenavn, mål og pris.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å kunne handle på aplussg.no må du ha fylt 18 år.

Er du under 18 år kan du også få en foresatt til å foreta handelen for deg.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Vær oppmerksom på at du har ansvaret for at alle mål er riktige, og at målsatte varer bare kan returneres på visse betingelser (se bytte og retur). Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse må du kontakte oss på kontakt@aplussg.no snarest mulig. Du har rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

               

5. Betalingen               

Vi benytter Vipps, Klarna, PayPal eller Stripe som betalingsløsninger.

Vi sørger for at vi tilbyr sikre og praktiske betalingsløsninger til våre kunder.


Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kortet belastes ved bestilling eller samme dag som varen sendes, avhengig av betalingsmetoden.  

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Kjøp av spesialbestillinger der kunden bestiller unike smykker skjer på forhåndsbetaling via Vipps e-faktura.

Ved betaling av spesialbestillinger med Vipps e-faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestillingen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

I noen tilfeller, hvis bestillingen er svært tidkrevende/ kostbart, vil 30% av arbeidets verdi kreves som forskuddsbetaling.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

               

6. Frakt og Levering

De fleste av våre produkter er bestillingsvarer.  Leveringstid skal gå frem ved bestilling. Du skal få beskjed av oss underveis i leveringsprosessen. Du kan forvente en leveringstid på opptil 4 uker.

Vi har en avtale med Bring om frakt av varen til kjøperen innen Norge. Levering har skjedd når kontroll over varen har gått over på kjøperen. Levering har skjedd dersom varen er lagt i kjøperens postkasse eller hvis den etter avtale med kjøperen eksempelvis har blitt avlevert på arbeidsplassen, hos naboen, eller i kjøperens garasje.

Du må beregne 1-4 dager i tillegg til vanlig postgang på levering av dine varer. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

       

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

               

8. Angrerett       


Du har 14 dagers angrerett på kjøp i Norge, som beskrevet i angrerettloven. Dette betyr at du har 14 dager etter å ha mottatt varen din til å be om retur.

For å være kvalifisert for retur må varen din være i samme stand som du mottok den, ubrukt og i originalemballasjen. Varer med brutte forpakninger eller varer som ikke returneres i samme stand som ved utlevering aksepteres ikke i retur. Du trenger også kvittering eller kjøpsbevis. Forbrukeren er selv ansvarlig for retursendingen, og det oppfordres til å benytte en sendeform som gir mulighet for pakkesporing, samt erstatning dersom varen skulle bli skadet eller tapt under sending. Returkostnadene og skader som kan oppstå under transporten bæres av kjøperen. Vi anbefaler at du bruker Posten ved retur. Da er du både forsikret og det følger med sporing. Sendinger med postoppkrav vil ikke bli hentet ut.

For å starte en retur kan du kontakte oss på kontakt@aplussg.no innen 14 dager fra varene og opplysninger om angreretten er mottatt, og varene returneres innen 30 dager etter levering. Varer sendt tilbake til oss uten først å be om retur, godtas ikke.

Du kan også laste ned angrerettskjema her om du ønsker å returnere varen.

Hvis du allerede har betalt for varene, vil du få pengene tilbake inklusive standard leveringskostnader og eksklusive den eventuelle returkostnaden som er påløpt for å returnere varene. Vi er likevel ikke pliktig til å tilbakebetale tilleggskostnadene for en dyrere fraktmetode enn den som normalt tilbys, dersom det er du som har valgt den dyrere fraktmetoden.

Tilbakebetaling ved retur skjer når returen er godkjent. Returen utbetales til oppgitt kontonummer. Tilbakebetalingen til din konto skjer normalt innen 14 dager etter returen er godkjent. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Det er ikke angrerett på tilpasset/spesialbestilt produkt. Angret kjøp gjelder ikke bestilling av spesialdesignede smykker, som beskrevet i kjøpsloven.  Da lages smykket i samarbeid med kundens ønsker.

Ved bestilling på nett og telefon av varer på mål, godtar du at levering påbegynnes før 14 dagers angrerett går ut. Dette for at vi skal kunne levere varer bestilt på mål (i angrerettloven omtalt som tilvirkningskjøp) før 14 dagers fristen er utløpt. Velger du likevel å benytte deg av angreretten på varer bestilt på mål må du betale alle påløpte kostnader.

Skulle du velge å beholde noen av varene og bare kansellere deler av bestillingen, vil du ikke få godskrevet leveringskostnaden.

Du kan alltid kontakte oss for ethvert retur-spørsmål på kontakt@aplussg.no.

               

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav               


Dersom varene ikke kan leveres til antatt/forventet tid vil du bli kontaktet, og få tilbud om ny antatt/forventet leveringsdato. Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Dersom forsinkelsen ikke skyldes forhold hos A+G Design vil leveringstiden utsettes med en tid som etter omstendighetene er rimelige.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn sendes på epost: kontakt@aplussg.no.

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


Vi vil skriftlig bekrefte på epost mottak av alle reklamasjoner. 


10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist       


A+G Design leverer håndverksmessig utførte kvalitetsprodukter, men det vil en sjelden gang kunne oppstå feil ved varene. Vi som firma har ansvaret og risikoen for produktene inntil de overtas av deg, på andre ord, inntil du har fått produktene i din besittelse.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør sendes på epost: kontakt@aplussg.no 

Vi vil bekrefte på epost mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også bekrefte på epost mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

               

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

               

12. Garanti           

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

                                        

13. Personopplysninger           

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan  A+G Design samler inn, bruker og avslører din personlige informasjon når du besøker eller foretar et kjøp fra nettstedet.

 • Innsamling av personlig informasjon

Når du besøker nettstedet, samler vi inn viss informasjon om enheten din, din interaksjon med nettstedet og informasjon som er nødvendig for å behandle kjøpene dine. Vi kan også samle inn ytterligere informasjon hvis du kontakter oss for kundestøtte. Vi bruker opplysninger om din enhet til hjelp for å skille ut bestillinger med potensiell risiko for svindel og generelt for å forbedre og optimalisere nettstedet vårt. Ikke minst,  også til markedsføringsformål. 

-Vårt nettstedet inkluderer av og til delingsverktøy fra sosiale nettverkssider som Facebook og Instagram. Disse leverandørene kan derfor bruke informasjonskapsler på nettstedet vårt. Vi har ingen tilgang til eller kontroll over disse informasjonskapslene og informasjonen som samles inn. Vi anbefaler at du sjekker det aktuelle tredjepartsnettstedet for mer informasjon om disse informasjonskapslene og hvordan du kan velge å blokkere dem.

-I denne personvernerklæringen refererer vi til all informasjon som unikt kan identifisere en person (inkludert informasjonen nedenfor) som “personlig informasjon”. På andre ord, når vi videre her omtaler "Personlig informasjon" i disse personvernreglene, mener vi både Enhetsinformasjon og Bestillingsinformasjon. Se listen nedenfor for mer informasjon om hvilken personlig informasjon vi samler inn og hvorfor.

 • Enhetsinformasjon

Eksempler på innsamlet personlig informasjon: versjon av nettleser, IP-adresse, tidssone, informasjonskapsel (cookie information), hvilke nettsteder eller produkter du ser på, søkeord og hvordan du kommuniserer med nettstedet.

Formålet med samlingen: å laste nettstedet nøyaktig for deg, og å utføre analyser av nettstedsbruk for å optimalisere nettstedet vårt.

 • Bestillingsinformasjon

Eksempler på innsamlet bestillingsinformasjon: navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, betalingsinformasjon (inkludert kredittkortnumre), e-postadresse og telefonnummer.

Formålet med innsamling: å tilby produkter eller tjenester til deg for å oppfylle kontrakten vår, å behandle betalingsinformasjonen din, arrangere frakt og gi deg fakturaer og / eller ordrebekreftelser, kommunisere med deg, skjerme våre bestillinger for potensiell risiko eller svindel, og når du er i tråd med preferansene du har delt med oss, gi deg informasjon eller reklame knyttet til våre produkter eller tjenester.

 • Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker ordreinformasjonen som vi samler inn for å oppfylle bestillinger som er lagt gjennom nettstedet (inkludert behandling av betalingsinformasjon, ordre for frakt og fakturaer og / eller ordrebekreftelser). I tillegg bruker vi denne bestillingsinformasjonen til:

- Å kommunisere med deg,

- Skille ut bestillinger med potensiell risiko for svindel,

- Når vi i henhold til de tillatelsene du har gitt oss, sender ut informasjon eller reklame knyttet til våre produkter eller tjenester.

Vi bruker opplysninger om din enhet til hjelp for å skille ut mulige forsøk på svindel (spesielt din IP-adresse) og generelt for å forbedre og optimalisere nettstedet vårt (for eksempel ved å generere analyser om hvordan våre kunder blar og interagerer med Nettstedet, og å vurdere måloppnåelse på våre markedsførings- og reklamekampanjer).

 • Deling av personlig informasjon

Vi deler din personlige informasjon med tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å tilby våre tjenester og oppfylle våre kontrakter med deg, som beskrevet ovenfor. For eksempel:

-Vi bruker Shopify til å drive nettbutikken vår. Du kan lese mer om hvordan Shopify bruker din personlige informasjon her: https://www.shopify.com/legal/privacy.

-Vi kan dele din personlige informasjon for å overholde gjeldende lover og forskrifter, for å svare på stevning, søksordre eller annen lovlig forespørsel om informasjon vi mottar, eller for på annen måte å beskytte våre rettigheter.

 • Endringer

Vi vil oppdatere våre personvernreglene i tråd med lovverket.

 • Mindreårige

Nettstedet er ikke ment for personer under 18 år. Vi samler ikke bevisst personlig informasjon fra barn. Hvis du er foreldre eller foresatt og mener at barnet ditt har gitt oss personlig informasjon, kan du kontakte oss på adressen nedenfor for å be om sletting.

 • Opphavsrett

Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av opphavsretten og tilhører Undlien design.  For å bruke materiale fra vår hjemmeside kreves skriftlig tillatelse. Eventuelle brudd på opphavsretten vil forfølges.

 • Kontakt oss

For mer informasjon om vår personvernspolicy, kan du kontakte oss på e-post til kontakt@aplussg.no.

                                               

14. Konfliktløsning                           

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


15. Lover og referanser

Forbrukerkjøp reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven og finanseloven og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. For varekjøp på nett og telefon gjelder i tillegg angrerettloven og e-handelsloven. Se på lovdata.no. for mer informasjon om hele lovteksten.

Ønsker du mer informasjon vi kan også anbefale Forbrukerrådets egen nettside på forbrukerportalen.no.